Hammer Piano Festival

PROGRAM
HAMMER PIANO FESTIVAL 2022

OTVARANJE
FESTIVALA

SAVREMENO
STVARALAŠTVO

GODIŠNJICE
VELIKIH
KOMPOZITORA

ZATVARANJE
FESTIVALA

PROGRAM HAMMER PIANO FESTIVAL 2022

OTVARANJE FESTIVALA

6. OKTOBAR
20 ČASOVA
FRANČESKO
LIBETA

klavir (Italija)

SAVREMENO STVARALAŠTVO

7. OKTOBAR
20 ČASOVA
MIRKO
TOPALSKI

kompozitor (Srbija)

ANDRIJA
MAMUTOVIĆ

klavir (Srbija)

GODIŠNJICE VELIKIH KOMPOZITORA

160 godina rođenja
Kloda debisija i
150 godina rođenja
Aleksandra Skrjabina
8. OKTOBAR
20 ČASOVA
SANJA
BIZJAK
klavir (Srbija / Francuska)

ZATVARANJE FESTIVALA

9. OKTOBAR
20 ČASOVA
RITA
KINKA

klavir (Srbija / Francuska)

TAJJ

gudački kvartet (Srbija)