Hammer Piano Festival

BIOGRAFIJA ANDRIJA MAMUTOVIĆ

Andrija Mamutović rođen je 21. 10. 1990. godine u Nišu. Osnovno i srednje muzičko obrazovanje je stekao u klasi prof. Borivoja Mladenovića. U toku školovanja osvojio je veliki broj nagrada na republičkim i međunarodnim takmičenjima, od kojih su najznačajnije: I nagrada na Međunarodnom takmičenju mladih pijanista u Nišu (2002, 2004, 2006, 2008, 2010. godine), I nagrada na Republičkom takmičenju muzičkih i baletskih škola Srbije u Beogradu (2001, 2003, 2005, 2007, 2009. godine), I nagrada na Međunarodnom takmičenju mladih pijanista u Šapcu (2002, 2003, 2004. godine). Osnovne i master akademske studije je završio na Fakultetu umetnosti u Nišu, u klasi profesora Aleksandra Serdara. Tokom studiranja je učestvovao na Takmičenju mladih pijanista u Nišu (I nagrada), takmičenju „Chopin in Memoriam“ u Varni
(IV nagrada), Takmičenju „Ohriski biseri“ (I nagrada), Međunarodnom takmičenju mladih pijanista „Davorin Jenko“ 2014. godine (I nagrada), Međunarodnom takmičenju mladih pijanista u Šapcu 2014. godine (I nagrada). Nastupao je u gotovo svim značajnim koncertnim dvoranama Srbije, kao i u Grčkoj, Makedoniji, Bugarskoj, Bosni i Hercegovini, Americi. Kao solista i kamerni muzičar svirao je na festivalima BEMUS, NIMUS, Constantinus, Evmelia, A – fest, Maj mesec muzike. Svirao je sa Niškim simfonijskim orkestrom koncerte Baha, Mocarta i Šopena i sarađivao sa dirigentima Vesnom Šouc i Milenom Injac. Polaznik je majstorskih kurseva profesora Borisa Kraljevića, Aleksandra Serdara, Jurija Kota, Majkla Leslija, Bruna Kanina i Stefana Kovačevića. Doktorirao je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi prof. Aleksandra Serdara, sa
temom „Klavirska muzika Johanesa Bramsa u kontekstu razvoja pijanističke umetnosti druge polovine 19. veka: novi tipovi pijanističke fakture u odabranim Bramsovim klavirskim kompozicijama“. Učestovao je u organizaciji naučnog skupa BARTF u organizaciji Fakulteta umetnosti u Nišu 2019. godine. Premijerno je u Srbiji izveo delo „Souffle et Contresoffle“ američkog kompozitora Gregori Mertla. Dobitnik je nagrade fondacije Zografski za promociju dela kompozitora Tomislava Zografskog. Zahvaljući nagradi sa Ohrida, dobio je članstvo u organizaciji EMCY, koja se bavi promocijom mladih umetnika, dobitnika nagrada na internacionalnim takmičenjima. Dobitnik je nagrade fondacije Constantinus za najbolje mlade umetnike Srbije do 18 godina, kao i Povelje Fakulteta umetnosti u Nišu za najboljeg studenta muzičkog odseka.

BIOGRAFIJA ANDRIJA MAMUTOVIĆ

Nastupao je sa violinistom Nemanjom Belejem, violončelistom Bledarom Zajmijem, flautistom Miroslavom Matejkom. Nastupa u klavriskom duu sa pijanistkinjom Minom Krasić. Radi kao docent na klavirskoj katedri na Fakultetu umetnosti u Nišu. Njegovi studenti su dobitnici nagrada na pijanističkim takmičenjima. Učestvovao je u radu žirija na takmičenjima u Zaječaru i Smederevu.