Hammer Piano Festival

GUDAČKI KVARTET TAJJ

Ansambl je formiran 1997. godine u Novom Sadu. Od osnivanja do danas deluje u nepromenjenom sastavu: Aleksandra Krčmar Ćulibrk (prva violina), Jovanka Mazalica (druga violina), Jelena Filipović (viola) i Timea Kalmar (violončelo). Potekle iz iste gudačke, odnosno kvartetske škole, umetnice su vremenom stekle neprocenjivo iskustvo, postepeno pronalazeći sopstveni interpretativni izraz. Uz predani samostalni rad učile su i od istaknutih umetnika na brojnim majstorskim kursevima (članova gudačkih kvarteta „Amadeus“, „Alban Berg“, „Bartók“, „Mediči“, „Janaček“, „Smetana“ i drugih uglednih muzičara) da bi magistarske studije kamerne muzike na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu završile u klasi prof. Ladislava Mezeija.
Članice Gudačkog kvarteta „TAJJ“ trenutno su apsolventkinje doktorskih studija na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, u klasi profesora Ištvana Varge (Budimpešta), na kojima isključivo izučavaju muziku XX i XXI veka. Znanje i iskustvo koje su sabrale u oblasti kamerne muzike tri članice sastava danas prenose na svoje studente na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, gde su profesorke na Katedri za kamernu muziku, dok je Jovanka Mazalica na poziciji vođe drugih violina u Orkestru Opere Srpskog narodnog pozorišta. Protekle dve decenije „TAJJ“ je nastupao više stotina puta na koncertima i festivalima u zemlji i inostranstvu (od Hrvatske i Italije, preko Francuske, Nemačke i Holandije, do skandinavskih zemalja), a takođe bio je i gostujući ansambl nekoliko međunarodnih takmičenja.
Uključuje se i u veće kamerne formacije, te s velikim zadovoljstvom sarađuje s najrazličiijim solistima. „TAJJ“ često i rado izlazi iz klasičnog repertoara za gudački kvartet, izvodeći s velikim uspehom ostvarenja savremenih autora, od kojih su mnogi, poput Jasmine Mitrušić, Dorotee Vejnović, Aleksandre Stepanović i, u prvom redu, Aleksandre Vrebalov posvetili svoja dela upravo ovom sastavu. Kvartet je do sada snimio pet samostalnih kompakt-diskova. Zahvaljujući visokom profesionalno-umetničkom radu, koji traje preko dve decenije, Gudački kvartet „TAJJ“ danas zauzima poziciju jednog od vodećih kamernih ansambala u regionu, od početka pokazujući težnju za podređivanjem individualnih osobenosti zajedničkom idealu o jedinstvenosti i stopljenosti kvartetskog zvuka.